Κατηγορίες
  ›    Υπηρεσίες Μarketing  

Υπηρεσίες marketing

Πέραν των υπηρεσιών internet, παρέχουμε επιπλέον
υπηρεσίες marketing, για να μπορούμε να καλύψουμε
όλες τις ανάγκες σας. Κάποιες από αυτές:

 

  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.
  • Δημιουργία λογότυπων.
  • Κατασκευή σφραγίδων.
  • Εκτύπωση προσωπικών & επαγγελματικών καρτών.
  • Κατασκευή όλων των τύπων έντυπων (φυλλάδια, αφίσες, κατάλογοι προϊόντων)
  • Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση εταιρικής ενδυμασίας, η οποία μπορεί να αποδώσει κύρος και επαγγελματισμό σε κάθε επιχείρηση!
  • Σχεδιασμός & κατασκευή απλών και φωτεινών επιγραφών
  • Ανακαινίσεις & αισθητικές αναβαθμίσεις επαγγελματικών χώρων
  • Σχεδιασμός & κατασκευή περιπτέρων σε εκθέσεις